Stavební deník Bildeo

Startupový projekt - Elektronický stavební deník v cloudu.

Vývoj

S podporou Moravskoslezkého kraje ve spolupráci s podnikatelským inkubátorem CPI (VŠB-TUO) připravujeme online verzi stavebního deníku.

Elektronický stavební deník Bildeo ušetří stavbyvedoucím čas, zpřehlední průběh stavby, usnadní komunikaci a archivuje data.